Αρχική Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Cookies

Το footshirts.com χρησιμοποιεί cookies, κυρίως για την ασφάλεια των εγγεγραμμένων χρηστών του. Παρότι δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε τη χρήση των cookies στον browser σας, είναι απαραίτητα για να περιηγηθείτε στο μεγαλύτερο μέρος της ιστοσελίδας μας.

Προσωπικά δεδομένα

Δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ή μεταφέρουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η δέσμευση δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που μας βοηθάνε να λειτουργήσουμε την ιστοσελίδα μας, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν να τηρήσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών.

Links εκτός του footshirts.com

Για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία του checkout ή του express checkout υπάρχει πιθανότητα να ανακατευθυνθείτε σε sites εκτός του footshirts.com, για τις διαδικασίες ή την πολιτική απορρήτου των οποίων δεν φέρουμε καμία ευθύνη.